Servicii

CABINET M. OPROIU oferă asistență în toate domeniile drepturilor de proprietate industrială, respectiv brevete de invenție, modele de utilitate, mărci și desene. Aria noastră de expertiză cuprinde asistență și consiliere în toate stadiile procedurale începând cu redactarea și depunerea cererilor și reprezentare pe parcursul procedurii de înregistrare, până la proceduri complexe, civile și penale, derulate în fața
instanțelor naționale și europene.

Deținem personal cu înaltă calificare tehnică și juridică pentru întocmirea documentației aferente pentru brevete de invenție și modele de utilitate în toate domeniile tehnice, inclusiv asistență și reprezentare directă (fără intermediari) în fața Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM), Oficiului European de Brevete (OEB) și a Organizației Mondiale pentru Proprietatea Intelectuală (OMPI).

În ceea ce privește mărcile și desenele, putem reprezenta direct pentru toate procedurile de obținere a drepturilor, în fața OSIM, OMPI și a Oficiului Mărcii Uniunii Europene (EUIPO) precum și pentru toate procedurile de opoziție, apel și anulări în fața OSIM și EUIPO.

Acordăm asistență în vederea apărării drepturilor asupra brevetelor, mărcilor și desenelor în fața instanțelor din România, precum și în fața autorităților vamale pentru procedurile specifice.

În ceea ce privește obținerea și apărarea drepturilor de proprietate industrială în alte țări, putem oferi asistență și reprezentare în fața oficiilor naționale de proprietate și a instanțelor competente prin intermediul unor cabinete locale de profil cu care am dezvoltat relații de colaborare de-a lungul anilor.

Mărci și desene

 • Consiliere, depunere cereri și reprezentare pe parcursul procedurii de obținere mărci și desene naționale – reprezentare directă în fața Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM);
 • Consiliere, depunere cereri și obținere mărci europene și desene comunitare – reprezentare directă în fața Oficiului Mărcii Uniunii Europene (EUIPO);
 • Consiliere, depunere cereri și obținere mărci și desene internaționale – reprezentare directă în fața Oficiului Mondial de Proprietate Intelectuală (OMPI);
 • Opoziții și apeluri / contestații în proceduri referitoare la mărci și desene naționale, europene, internaționale;
 • Opinii legale cu privire la conflicte între mărci, desene și alte drepturi;
 • Proceduri litigioase în fața instanțelor de drept român: anulari, decăderi, încălcări mărci și desene.

Litigii

 • Proceduri litigioase în fata instanțelor de drept român: inițiere și apărare în proceduri de revocare, anulare, încălcare cu privire la brevete de invenție, certificate suplimentare de protecție, modele de utilitate, mărci și desene.

Portofolii

 • Opinii legale, întocmire documente și reprezentare cu privire la cesiuni, fuziuni și alte transmiteri de drepturi pentru brevete de invenție, modele de utilitate, mărci și desene;
 • Servicii de administrare portofolii, reînnoiri, anuități.

Brevete de invenție

 • Redactare documentație de brevete, depuneri cereri la Oficiul de Stat pentru Invenții si Mărci (OSIM);
 • Redactare documentație de brevete, depuneri cereri la Oficiul European de Brevete (OEB);
 • Redactare documentație de brevete, depuneri cereri la Oficiului Mondial de Proprietate Intelectuală (OMPI);
 • Reprezentare directă în procedurile specifice în fața OSIM, OEB, OMPI;
 • Pentru cererile internaționale oferim asistență în deschiderea fazelor naționale și regionale, fie în mod direct, fie prin intermediul unor firme locale care au calitate de reprezentare, pe baza de convenții reciproce;
 • Proceduri de opoziție, apel/revocare pentru brevete naționale și europene;
 • Certificate suplimentare de protecție (CSP);
 • Opinii legale cu privire la brevetabilitate, întinderea protecției și încălcări;
 • Proceduri litigioase în fața instanțelor de drept român: anulari, încălcări pentru brevete, certificate suplimentare de protecție și modele de utilitate.

Alte servicii

 • Proceduri de apărarea drepturilor prin depunerea de cereri de intervenție a autorității vamale;
 • Proceduri asociate cu privire la brevete, modele de utilitate, certificate suplimentare de protecție, mărci și desene;
 • Proceduri suplimentare precum acțiuni civile și penale derivate din procedurile vamale.
Scroll to Top