Echipa noastră

margareta oproiu photo

Margareta Oproiu

Partener

Margareta Oproiu a creat în 1995 Cabinet M. Oproiu împreună cu Raluca Vasilescu. Margareta este specializată în toate procedurile privind cererile de brevete naționale, europene și internaționale, în chestiuni privind mărcile și desenele, precum și în partea tehnică a litigiilor în proprietate industrială.

raluca vasilescu photo

Raluca Vasilescu

Partener

Raluca Vasilescu este unul dintre cei doi parteneri care au creat în 1995 Cabinet M. Oproiu. Raluca este specializată în toate procedurile privind cererile de brevete naționale, europene si internaționale, în chestiuni privind mărcile și desenele, precum și în partea tehnică a litigiilor în proprietate industrială.

Echipa permanentă

 • silvia-ene-photo
  Silvia Ene

  Consilier european de brevete
  Consilier român de brevete, mărci și desene
  Inginer metalurg

  Silvia este specializată în principal în domeniul mărcilor și desenelor, mai ales în procedurile de apel referitoare la mărcile românești și europene și, respectiv la desenele naționale și comunitare. În plus, ea este implicată activ în procedurile vamale pentru protecția drepturilor de proprietate industrială. În domeniul brevetelor de invenție Silvia participă activ la redactarea cererilor de brevet, fiind specializată în toate procedurile privind cererile de brevete naționale și europene. Silvia este membră a CNCPIR, FICPI, INTA, EPI. Limbi străine: engleză și spaniolă.

 • cristina-georgescu-photo
  Cristina Georgescu

  Consilier român de brevete
  Consilier european de brevete
  Chimist

  Cristina este specializată în redactarea cererilor de brevet naționale , europene și internaționale, precum și în procedurile  privind brevetele românești, europene și internaționale. Cristina este specializată de asemenea și în depunerea și procedurile de examinare a cererilor de obținere a certificatelor suplimentare de protecție în România. Cristina este membră a CNCPIR. Limbi străine: franceză și engleză.

 • nicoleta-groza-photo
  Nicoleta Simona Groza

  Consilier român de brevete
  Dr. Inginer chimist

  Nicoleta este cel mai nou membru al echipei. Pe baza cunoștințelor și a experienței dobândite anterior în domeniul cercetării științifice, ea a fost cooptată de la început în echipa de redactare a cererilor de brevet românești și europene, unde are o reală contribuție. De asemenea, ea face parte din echipa care contribuie, din punct de vedere tehnic, la elaborarea documentației tehnice pentru instanță în cazul litigiilor în proprietate industrială. Nicoleta este membră a CNCPIR. Limbi străine: engleză și franceză.

 • laura-ionescu-photo
  Laura Luiza Ionescu

  Administrator brevete
  Economist

  Laura coordonează activ și cu succes departamentul de brevete, ceea ce include primirea comenzilor, gestionarea termenelor lucrărilor referitoare la brevete, corespondența cu clienții, ca și gestionarea întregului portofoliu de brevete. Limbi străine: engleză.

 • elena-marin-photo
  Elena Marin

  Consilier european de brevete
  Consilier român de brevete, mărci și desene
  Inginer chimist

  Elena este specializată în redactarea și procedurile privind cererile și brevetele naționale, precum și în urmărirea brevetelor europene pe parcursul procedurii de validare în România. Limbi străine: engleză, franceză, rusă, germană.

 • dana-petrea-photo
  Dana-Maria Petrea

  Consilier european de brevete
  Consilier român de brevete, mărci și desene
  Inginer chimist

  Dana este specializată în redactarea și procedurile privind cererile și brevetele naționale, în urmărirea brevetelor europene pe parcursul procedurii de validare în România. Dana are o bogată experiență în depunerea și procedurile de examinare a cererilor de obținere a certificatelor suplimentare de protecție în România. Ea face parte și din echipa care asigură asistență pentru cererile de brevete depuse în alte jurisdicții decât cea europeană. De asemenea, Dana face parte din echipa care contribuie, din punct de vedere tehnic, la elaborarea documentației tehnice pentru instanță în cazul litigiilor Cabinetului. Dana este membră a CNCPIR, FICPI și EPI. Limbi străine: engleză, franceză, germană.

 • mariana-popescu-photo
  Mariana Popescu

  Consilier român de brevete
  Inginer construcții de mașini – electromecanică

  Mariana este specializată în redactarea cererilor de brevet naționale, europene și internaționale, ca și în procedurile privind brevetele românești și internaționale. De asemenea, Mariana face parte din echipa care contribuie, din punct de vedere tehnic, la elaborarea documentației tehnice pentru instanță în cazul litigiilor Cabinetului. Mariana face parte și din echipa care asigură asistență pentru cererile de brevet depuse în alte jurisdicții decât cea de la Oficiul European de Brevete. Mariana este membră a CNCPIR. Limbi străine: engleză și rusă.

 • andreea-stanescu-photo
  Andreea Cosmina Stanescu

  Consilier român de brevete, mărci și desene
  Consilier juridic

  Andreea este specializată în urmărirea mărcilor și desenelor naționale și europene, ca și în procedurile de apel legate de acestea. În plus, ea are atribuții legate de procedurile de apărare a drepturilor de proprietate industrială, având autorizare de reprezentare în fața instanțelor în cazul litigiilor în care sunt implicate brevete, mărci și desene. Recent, Andreea a fost înregistrată pe lista reprezentanților în fața Curții Brevetului Unitar. Andreea este membră a CNCPIR. Limbi străine: engleză și franceză.

 • ioana-sturza-photo
  Ioana Sturza

  Consilier european de mărci și desene
  Consilier român de brevete, mărci și desene
  Consilier juridic

  Ioana este specializată în urmărirea și desfășurarea procedurilor în instanță referitoare la mărcile naționale și europene, ca și la desenele naționale și comunitare. Având drept de reprezentare în fața instanțelor din România, ea este implicată în elaborarea documentației și susținerea argumentelor în procedurile de apărare a drepturilor ce decurg din deținerea titlurilor de proprietate asupra brevetelor, mărcilor și desenelor. În plus, Ioana face parte din corpul experților tehnici judiciari agreați de Ministerul Justiției din România. Ioana este membră a CNCPIR și INTA. Limbi străine: engleză.

 • marina-tiu-photo
  Marina Tiu

  Consilier român de brevete
  Inginer energetician

  Marina participă la redactarea cererilor de brevete naționale și europene, ca și în procedurile privind brevetele românești și internaționale. Ea are în atribuții monitorizarea anuităților referitoare la brevete și gestionarea depunerii cererilor străine de brevete, respectiv a cererilor de brevete în alte jurisdicții decât cea europeană. Marina este membră a CNCPIR. Limbi străine: engleză.

Specialiștii tehnici

 • sorin-dragne-photo
  Sorin Dragne

  Inginer

  Sorin este specializat în informatică, participând activ ori de câte ori este necesară expertiza sa tehnică în domeniul redactării cererilor de brevet de specialitate.

 • radu-vasilescu-photo
  Radu Vasilescu

  Inginer

  Radu este specializat în inginerie mecanică și electrică, participând activ ori de câte ori este necesară expertiza sa tehnică în domeniul redactării cererilor de brevet de specialitate sau pentru partea tehnică a litigiilor privind proprietatea industrială.

Departamentul reînnoiri

 • cristina-sin-photo
  Cristina Sin

  Economist

  Cristina este implicată în mod activ în reînnoirea și menținerea în vigoare a titlurilor de proprietate industrială (brevete, mărci, desene) pentru clienții din străinătate.

 • mihaela-cazacu-photo
  Mihaela Cazacu

  Economist

  Mihaela este implicată nemijlocit în activitatea de plată a anuităților pentru menținerea titlurilor de proprietate pentru clienții din România.

Scroll to Top